Co nas wyróżnia

LUDZIE:

– wierzymy, że każdy człowiek ma potencjał zwiększenia osiągnięć
– pragniemy integrować środowiska przedsiębiorców i inspirować ludzi do najlepszego wykorzystania swoich możliwości.

PARTNERZY:

– wierzymy, że są Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje firmy, dostarczając produkty i usługi na uczciwych, rzetelnych zasadach
– pragniemy skupiać rzetelne, godne polecenia przedsiębiorstwa, wzmacniać więzi i relacje między nimi oraz doskonalić się i rozwijać, powiększając sprawdzoną sieć klientów i dostawców.

ŚRODOWISKO:

– wierzymy, że każde przedsiębiorstwo może przyczynić się do poprawy środowiska na naszej Ziemi, poprzez dbałość o swoje działania na skalę lokalną i globalną
– pragniemy wspierać i rekomendować odpowiedzialne przedsiębiorstwa, które angażują się w budowanie społeczności lokalnych.

SPOŁECZNOŚĆ:

– wierzymy w siłę synergii; wierzymy, że tworząc społeczność biznesową razem możemy osiągać więcej
– pragniemy umożliwić budowanie trwałych i wartościowych relacji osobistych pomiędzy Przedsiębiorcami. Chcemy umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń. Skupiając najlepszych, pragniemy stać się wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się społecznością biznesową, wspierającą rozwój przedsiębiorczości i podnoszącą jakość życia.

KONCENTRACJA:

• Jesteśmy skoncentrowani na osiąganie celów z poszanowaniem naszych wartości
• Jesteśmy skoncentrowani na potrzebach ludzkich
• Jesteśmy skoncentrowani na pomaganie innym w osiąganiu sukcesu • Słuchamy ludzi i obserwujemy rynek
• Analizując przeszłość i teraźniejszość możemy trafnie antycypować przyszłość, skupiając się na najwłaściwszych działaniach rozwojowych

EFEKTYWNE DZIAŁANIA:

• Cechujemy się wysokim poziomem świadomości zachodzących zmian
• Potrafimy się do nich przystosowywać
• Działamy pro-aktywnie kreując swoją przyszłość
• Mamy odwagę dokonywać zmian
• Reagujemy szybko i mądrze
• Wierzymy w zasadę odnoszenia sukcesu poprzez aktywne pomaganie w odnoszenie sukcesu innym

WARTOŚCI:

– wierzymy, że fundamentem trwałego sukcesu jest uznany i ceniony społecznie system wartości
– pragniemy budować trwałe wartości poprzez ciągły rozwój, doskonalenie, podnoszenie jakości i poziomu zaufania.

PORTFOLIO PRODUKTÓW I USŁUG:

– wierzymy, że każde przedsiębiorstwo może przyczynić się do wzrostu innego przedsiębiorstwa oraz systematycznie podnosić poziom jakości życia ludzi
– pragniemy skupiać przedsiębiorstwa oferujące najwyższą jakość, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.

ZYSK:

– wierzymy, że każde przedsiębiorstwo może zwiększyć swoje zyski dzięki zrównoważonemu rozwojowi
– pragniemy wspierać w rozwoju przedsiębiorstwa, które działają w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.

KULTURA SUKCESU:

Nasza kultura sukcesu, oparta o wartości, w które wierzymy, kształtuje postawy i zachowania zapewniające realizację długoterminowej Wizji.

DZIAŁANIE ZGODNIE Z NASZYMI WARTOŚCIAMI:

• WSPÓŁPRACA: łączymy przedsiębiorstwa i ludzi podzielających nasz system wartości
• BIZNES I NAUKA: wierzymy w siłę zbiorowej mądrości i doświadczeń ucząc się od siebie nawzajem; korzystamy z dorobku interdyscyplinarnej nauki dla zwiększenia efektywności biznesu
• PRZYWÓDZTWO: kreujemy liderów kształtujących lepszą przyszłość
• SPÓJNOŚĆ: zachowujemy spójność deklaracji i działań
• SPRAWSTWO: dążymy do zwiększania wpływu na naszą przyszłość
• PASJA: angażujemy nasz czas, serca i umysły głęboko wierząc w to, co robimy
• OTWARTOŚĆ: wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do lepszego życia, a każde przedsiębiorstwo potencjał wzrostu – jesteśmy gotowi dać szansę każdemu
• EFEKTYWNOŚĆ: cokolwiek robimy, robimy to dobrze, dbając o ciągłe doskonalenie
• RZETELNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ: dotrzymujemy naszych zobowiązań i w określonych terminach regulujemy wszystkie należności