39 seminarium EFEKTYWNY BIZNES - spotkanie noworoczne

39. SEB panel

W dniu 26 lutego zapraszamy na noworoczne seminarium Efektywny Biznes w partnerstwie strategicznym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Seminarium partnerskie odbędzie się w Inkubatorze Biznesu i Nauka przy ul. Obornickiej 333 w Poznaniu. Organizatorami lutowego spotkania są: FOOUSA, Architekt-biznesu.com i Instytucja Otoczenia Biznesu - Wielkopolski Instytut Jakości.

logobgk

Kolejną dawkę edukacji, inspiracji i networkingu przeżyjemy w noworocznym nastroju. W programie przygotowaliśmy trzy prelekcje - trzech znakomitych ekspertów - trzy przerwy networkingowe. Podczas seminarium i w trakcie przerw dajemu uczestnikom możliwość konsultacji w istotnych dla współczesnego biznesu obszarach, w tym z zakresu umiejętności miękkich, norm oraz produktów bankowych.  Patronat medialny nad wydarzeniem objąl Poznański Prestiż. Partnerzy naszego seminarium to m.in. LIVING FOOD, KAWON i abc espresso.

dr Jerzy Halicki: Etyka w biznesie – jak budować dobre imię organizacji i szacunek dla jej działań.

Przejrzystość w życiu gospodarczym, jasność zasad, na których oparte są relacje w biznesie i sferze publicznej to fundamenty, na których buduje się zaufanie do przedsiębiorstw i instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych. Brak transparentności w życiu gospodarczym generuje obawy społeczne, moralne, gospodarcze i polityczne. Utrudnia rozwój gospodarczy i zakłóca konkurencję, zwiększając tym samym koszty produkcji i usług oraz podnosi niepewność transakcji handlowych. Przeszkadza także w uczciwej i wydajnej wymianie handlowej w wymiarze krajowym i światowym, a w odniesieniu do instytucji publicznych - niszczy zaufanie do tych instytucji oraz do funkcjonariuszy publicznych świadczących w nich pracę. Stąd coraz większe zainteresowanie sfery publicznej i biznesu standaryzacją działań zabezpieczających przed przekraczaniem przyjętych w życiu społecznym norm etycznych. 

Z wystąpienia eksperta dowiesz się m.in.:

  1. o istocie i genezie zachowań nieetycznych, ich wpływie na gospodarkę/skarb państwa, na przedsiębiorstwa oraz na pracujących w nich pracowników,
  2. o sytuacjach sprzyjających brakowi transparentności decyzji gospodarczych,
  3. o narzędziach skutecznej walki o przejrzystość życia gospodarczego i minimalizacji skutków jej braku,
  4. o tym jak identyfikować zagrożenia i jak zabezpieczyć organizację przed groźbą utraty dobrego imienia i szacunku kontrahentów.

Piotr Strzyżewski: Podświadomość – dlaczego sabotuje twoje cele i jak zatrudnić ją do wspierania osobistego sukcesu?

Podczas drugiego wystąpienia eksperckiego dowiesz się jak działa twój umysł i dlaczego w dużej mierze sabotuje twoje plany, marzenia i osiąganie sukcesu. Poznasz techniki, które pozwolą Ci na uwolnienie Twojego potencjału, poprzez zatrudnienie swojej podświadomości do wspierania Twoich celów. Dowiesz się też jak skutecznie pracować z krytykiem wewnętrznym – czyli 3 strategie na to by zwiększyć swoją PQ – PositiveIntelligence. Dlaczego warto? Badania pokazują, że ludzie z wysokim PQ osiągają znacznie lepsze wyniki od 80% pozostałych w każdej dziedzinie życia, w tym także w biznesie.

Z wystąpienia eksperta dowiesz się m.in.:

  1. Jak zatrudnić swoją podświadomość do wspierania Twoich celów i osiągania sukcesów?
  2. Jak podnosić swoje poczucie szczęścia i efektywność poprzez wzrost PositiveIntelligence (PQ)?
  3. Jak pozbyć się wstrzymujących przekonań i gadatliwego krytyka wewnętrznego (negatywny dialog wewnętrzny), który odbiera Ci motywację i energię każdego dnia?


Filip Kalinowski - Transakcje pochodne zabezpieczające ryzyko kursowe dostępne w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W świetle rosnącego eksportu m.in. w kontekscie wysokiej jakości produktów i konkurencyjności polskich producentów banki dostosowują swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców. Prezentacja eksperta Banku Gospodarstwa Krajowego z Regionu Wielkopolski przybliży produkty bankowe i wyjaśni transakcje pochodne zabezpieczające ryzyko kursowe, między innymi: fx foreward, fx swap, transakcja opcyjna, struktura opcyjna.

Z wystąpienia eksperta Banku Gospodarstwa Krajowego dowiesz się m.in.:
1.W jaki sposób zabezpieczyć ryzyko kursowe?

2. Jakie produkty zabezpieczające posiada Bank Gospodarstwa Krajowego?

3. Skąd brany jest kurs terminowy?

Rejestracja na 39 seminarium..

Więcej informacji o ekspertach...

 

Szczegółowy plan seminarium:

10:00 - 10:20 Powitanie gości, wstęp do networkingu - prezentacja uczestników, świętowanie sukcesów.

10:20 - 11:05 Etyka w biznesie – jak budować dobre imię organizacji i szacunek dla jej działań - dr Jerzy Halicki

11:05 - 11:20 Przerwa networkingowa

11:20 - 12:05 Podświadomość – dlaczego sabotuje twoje cele i jak zatrudnić ją do wspierania osobistego sukcesu? - Piotr Strzyżewski

12:05 - 12:15 Przerwa networkingowa.

12:15 - 13:00  Transakcje pochodne zabezpieczające ryzyko kursowe dostępne w Banku Gospodarstwa Krajowego Filip Kalinowski

13:00 Losowanie nagród

od 13:20 Dla zainteresowanych kontynuacja networkingu podczas obiadu.

Rejestracja na 39 seminarium pod linkiem..

O ekspertach..