12.03.2018 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WG RODO

rodo panel konfeo

Przygotuj się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w swojej firmie

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami najnowszego prawa Unii Europejskiej (UE) staje się wyzwaniem dla bardzo wielu organizacji. Nie ma przy tym znaczenia czy to jest mała, czy duża organizacja, nie ma też znaczenia jej przedmiot działalności, czy też skala i zakres jej prowadzenia, a także w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane, tzn. czy z zastosowaniem elektronicznych nośników danych, czy w notesie, czy też na luźnych kartkach papieru.

Szkolenie wyjaśnia skomplikowane zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych według najnowszych regulacji prawa UE.


Szkolenie na temat „Ochrona danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, zwanego dalej „RODO” jest jednodniowym 8-godzinnym szkoleniem przybliżającym najważniejsze wymagania RODO.

 _________________________________________________________________________________________________

 

CEL SZKOLENIA

Dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do wdrożenia RODO w swojej organizacji z wyłączeniem organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia.
 
 

W TRAKCIE SZKOLENIA:

 • prezentowane są przykładowe sposoby spełnienia wymagań RODO w wybranych obszarach oraz omawiane są przykłady innych, możliwych sposobów spełnienia wymagań,
 • omawiane jest studium przypadków (tzw. „cases”).
 • wszystko podczas ćwiczeń i zajęć praktycznych

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Pracownicy działów personalnych, 
 • Dyrektorzy HR
 • Wszyscy pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmują się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • identyfikacja głównych wymagań RODO umożliwiające samodzielne wdrożenie RODO w organizacji, co skutkuje: 
  • uchyleniem się organizacji spod odstraszających sankcji finansowych do których doszłoby w sytuacji zaniechania wdrożenia RODO w organizacji,
  • uchyleniem się organizacji spod sankcji finansowych do nałożenia których doszłoby w sytuacji zaniedbania wdrożenia RODO w organizacji, co może mieć miejsce, gdy poziom spełnienia wymagań RODO lub/i stan technicznych i organizacyjnych środków ochrony nie gwarantuje bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych - pracowników oraz klientów - w kraju, w przetwarzaniu transgranicznym lub w przesyłaniu danych do krajów trzecich.

PROWADZĄCY

dr Jerzy Halicki - praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów normatywnych. Na praktycznych przykładach pokazuje jak szybko i skutecznie zdrożyć standardy RODO w sposób nie obciążający codziennej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa

 • Wieloletni współpracownik wielu międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych
 • Audytor wiodący certyfikowanych systemów zarządzania
 • Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • Wykładowca Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie

Współpracował m. in. z :

 • Kancelarią Premiera Rady Ministrów 
 • Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
 • Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy 
 • Centralnym Biurem Informacji Podatkowej w Toruniu
 • Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w województwie dolnośląskim 


 

TERMIN I MIEJSCE

Data: 12.03.2018

Godziny: 9:00-16:00

Miejsce: sala konferencyjna Inkubatora Biznesu i Nauki w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330

CENA

 • zgłoszenie do 28.02.2018 – 1.200 PLN netto
 • zgłoszenia po 28.02.2018 – 1.300 PLN netto
 • zgłoszenia grupowe (od 2-osób) – 1.100 PLN netto/osoba

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis kawowy podczas przerw
 • obiad

REJESTRACJA

https://rodo-biznes-i-nauka.konfeo.com

 

{module 98}