39 seminarium EB - Prelegenci

Dr Jerzy Halicki - Auditor wiodący systemów zarządzania opartych o normy ISO w angielskiej (Intertek Poland), polskiej (Polski Rejestr Statków) i niemieckiej jednostce certyfikującej (TUV Rheinland). Twórca programu certyfikacji systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, zleconego do wykonania przez Polski Rejestr Statków S.A. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uczestnik zespołu badawczego pod patronatem Kancelarii Premiera Rady Ministrów na temat „Optymalizacja procesów w działalności administracji publicznej”. Badanie przeprowadził w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,  w Biurze Informacji Podatkowej w Toruniu oraz  w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handkowej Artkułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu w latach 1996-2001.

Piotr Strzyżewski – Doradza firmom w zarządzaniu operacyjnym i przy wzroście sprzedaży i wzroście biznesu. Opracował program Strategia Wzrostu Biznesu +33% dla kadry zarządzającej i zespołów handlowych oraz Program Wzrostu Wartości Biznesu, który bazuje na uzdrawianiu organizacji, doskonalenia zarządzania i efektywności zespołów managerskich oraz nowoczesnych technikach strategiach sprzedaży i marketingu. Dyrektor i trener sprzedaży, projekt manager i doradca biznesowy. Realizował projekty po stronie agencji reklamowych i consultingowych oraz w Grupie Santander. Uczestniczył w międzynarodowych projektach min. w Brazylii, Hiszpanii i Turcji. Wdrażał strategie rozwoju produktów i sprzedaży, osiągał wysokie wyniki i marże, zarządzał wynikiem sprzedaży ponad 150 mln zł rocznie.

Filip Kalinowski - ekspert ds. produktów skarbowych w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski, doktorant Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pasjonat Rynków Finansowych i Odnawialnych Źródeł Energii, prywatnie zapalony kolarz i triathlonista.