32 seminarium o prelegentach

Sebastian Stachowiak.32

Sebastian Stachowiak – Trener i Coach z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Management i Lean Manufacturing w organizacjach usługowych i produkcyjnych. Uczestniczył w międzynarodowych projektach optymalizacji procesów i wdrażania kultury Lean. Specjalizuje się w optymalizacji łańcuchów logistycznych, zarządzaniu strategicznym oraz szkoleniach i warsztatach dla wszystkich szczebli organizacyjnych w firmach.Potrafi w prosty sposób przekazać wiedzę i rozwijać umiejętności pracowników.

pit1

Piotr Strzyżewski - Doradza w zarządzaniu operacyjnym oraz przy wzroście sprzedaży i biznesu. Opracował program Strategia Wzrostu Biznesu +33% dla kadry zarządzającej i zespołów handlowych oraz Program Wzrostu Wartości Biznesu, który bazuje na uzdrawianiu organizacji, doskonalenia zarządzania i efektywności zespołów managerskich oraz nowoczesnych technikach strategiach sprzedaży i marketingu. Dyrektor i trener sprzedaży, projekt manager i doradca biznesowy. Realizował projekty po stronie agencji reklamowych i consultingowych oraz w Grupie Santander. Uczestniczył w międzynarodowych projektach min. w Brazylii, Hiszpanii i Turcji. Wdrażał strategie rozwoju produktów i sprzedaży, osiągał wysokie wyniki i marże, zarządzał wynikiem sprzedaży ponad 150 mln zł rocznie.

Daniel Makowski

Daniel Makowski – Przedsiębiorca. Właściciel biznesu. Lider. Sportowiec. Trener personalny. Inicjator. przedsiębiorczy, stawiający na samorozwój, szukający rozwiązań a nie problemów. Człowiek przedsiębiorczy, stawiający na samorozwój, szukający rozwiązań a nie problemów. Szczęśliwy tata 9 miesięcznej córeczki.

BB

Bogdan Bielawski – Przedsiębiorca. Właściciel biznesu. Inwestor. Udziałowiec spółek prawa handlowego. Pełnomocnik spółki akcyjnej. CEO w spółce amerykańskiej grupy kapitałowej. Publicysta (Psychologia / Psychologia biznesu / Psychologia sukcesu). Trener biznesu. Biznes – Coach. Psycholog. Inicjator Projektu Wspierania Przedsiębiorczości.

Prowadząca: Monika Leman-Tomaszewska

Dyrektor Operacyjny w Wielkopolskim Instytucie Jakości, od 15 lat pracuje na rzecz poprawy efektywności biznesowej przedsiębiorstw. Europejski Assesor EFQM, specjalista ds. zintegrowanych systemów zarządzania. Łączy zagadnienia biznesowe z marketingiem relacyjnym. Od wielu lat pełni funkcję Sekretarza Wielkopolskiej Nagrody Jakości, jest także członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.